Home
logo
Wat doet de PB?
Algemeen
Werkwijze
Klantenreacties
Verboden Paddenstoelen
In mijn tuin?
Lijst paddenstoelen
Juridisch
Media
Overige
Tarieven
Vraag & antwoord
Contact gegevens
Paddo van de maand
PB in de media
Is dit een grap?
Ja, natuurlijk!
Hoe?
Waarom?
Ontvangen reacties
Hoax in de media
Hoe doen we het?
Wij geven u graag een kijkje in de keuken van de PB. Zoals u zult zien komt er heel wat bij kijken om verboden paddenstoelen blijvend te verwijderen. Ieder perceel is een uitdaging, maar nooit 'something we can't handle'!

Bodemverkenning
Voordat daadwerkelijk de paddenstoelen vernietigd worden, moeten omvang en locatie van het schimmelnetwerk in kaart worden gebracht. Wij gebruiken een aangepaste Bodem Penetrerende Radar (BPR) om een gedetailleerd beeld te verkrijgen van de bodem en de aanwezige schimmelnetwerken. De grenzen van het te behandelen gebied worden gemarkeerd met biologisch afbreekbare kleurstof. Aan de hand van de 3D-bodemplot wordt er in goed overleg met de opdrachtgever(s) een bestrijdingsplan opgesteld. Een goede afstemming is erg belangrijk in verband met de wettelijke veiligheidstermijn die geldt totdat het perceel weer betreden mag worden. Vaak is het probleemgebied al na 4-8 weken weer 'veilig', maar dit is afhankelijk van de gebruikte middelen en de toepassingswijze.


Het schimmelnetwerk wordt met radar in kaart gebracht en afgebakend.
Het schimmelnetwerk wordt met radar in kaart gebracht en afgebakend.


Bestrijding
Als het schimmelnetwerk in kaart is gebracht wordt overgegaan tot de vernietiging ervan. Afhankelijk van de omvang van het schimmelnetwerk wordt gekozen voor een handspuit, een spuitwagen of een spuitvliegtuig. Er wordt een coctail van persistente fungiciden gebruikt (schimmeldodende middelen). Door de extreem lange werkingsduur wordt teruggroei voorkomen. Toch verdient het aanbeveling om aangrenzende percelen te controleren en eventueel preventief te behandelen. Sommige soorten zijn erg aggressief en kunnen, ondanks de behandeling van uw perceel, terrein terugwinnen vanaf het land van uw buren. Informeer naar onze aantrekkelijke postcodekortingen en onthoud: een grootschalige bestrijding is een effectievere bestrijding, en daardoor beter voor het milieu.

Hogedrukbestrijding van een probleemgebied
Hogedrukbestrijding van een probleemgebied.

Afhankelijk van de infectiegraad en de bodemsoort wordt gekozen voor een opppervlakte-, of een dieptebehandeling. Bij deze laatste wordt het fungicide onder hoge druk, tot wel 70 cm diep, in de bodem gespoten. Gelukkig is dat niet altijd nodig en meestal kan worden volstaan met een oppervlakkige bespuiting, waarna de schimmeldodende stoffen langzaam in de bodem sijpelen. Moderne fungiciden zijn extreem giftig, waardoor er slechts weinig van hoeft te worden gebruikt; een geruststellende gedachte.

Soms is het nodig eerst de ondergroei te ontbladeren.
Soms is het nodig eerst de ondergroei te ontbladeren.

Preventieve bestrijding
Sommige soorten verboden paddenstoelen zijn erg moeilijk te determineren omdat ze klein en bruin zijn. Indien niet met zekerheid kan worden vastgesteld of er verboden soorten aanwezig zijn, kunnen wij een preventieve bestrijding uitvoeren. Door gebruikmaking van persistente fungiciden worden alle paddenstoelen, dus ook de verboden soorten, jarenlang geweerd uit uw tuin. Omdat sommige verboden paddenstoelen in symbiose leven met bomen, kan het nodig zijn deze te rooien. Een preventieve bestrijding verhindert de kieming van aangewaaide sporen gedurende een aantal jaren, waardoor er zich geen nieuwe netwerken kunnen vormen.

Deze korrels zorgen voor een jarenlange, preventieve afdoding van schimmels
Deze korrels zorgen voor een jarenlange, preventieve afdoding van schimmels


Zelf doen? Nog even niet.
Wij gebruiken middelen die uitsluitend mogen worden toegepast door professionals. Zo mogen de witte fungicidekorrels hierboven niet onoordeelkundig worden gebruikt omdat dit tot grote milieuschade zou kunnen leiden. Ditzelfde geldt voor onze spuitmiddelen. Gelukkig kunnen wij op zeer korte termijn een aantal middelen leveren die bestemd èn geschikt zijn voor particulier gebruik, alsmede de bijbehorende beschermende kledij. Het grote voordeel is dat u zelf meteen aan de slag kunt, het nadeel is dat het er vaak meerdere behandelingen nodig zijn. Omdat het zonder speciale apparatuur niet mogelijk is om het ondergrondse schimmelnetwerk in kaart te brengen, kunnen delen worden gemist. Particulieren wordt dan ook aangeraden om altijd het gehele perceel te behandelen en niet alleen de plekken waar paddenstoelen verschijnen.

Wat u ook doet, bescherm het milieu en uzelf!
Wat u ook doet, bescherm het milieu en uzelf!
Klik hier voor de uitleg en reden van deze grap