Home
logo
Wat doet de PB?
Algemeen
Werkwijze
Klantenreacties
Verboden Paddenstoelen
In mijn tuin?
Lijst paddenstoelen
Juridisch
Media
Overige
Tarieven
Vraag & antwoord
Contact gegevens
Paddo van de maand
PB in de media
Is dit een grap?
Ja, natuurlijk!
Hoe?
Waarom?
Ontvangen reacties
Hoax in de media
Is dat nou duur?
Vergeleken met de maximumstraffen voor bezit van verboden paddenstoelen zijn wij absoluut niet duur. Omdat wij voor iedere situatie een aparte offerte maken, hebben wij geen prijslijst. Wanneer er een extreem hoge infectiegraad wordt geconstateerd ligt de prijs vanzelfsprekend hoger dan bij een licht geïnfecteerd perceel. De aan- of afwezigheid van bepaalde boomsoorten kan ook meespelen in onze kostenberekening alsmede ondergroei en bodemsoort.

Vraag geheel vrijblijvend en kostenloos een persoonlijk informatiepakket aan
Om u zo goed mogelijk te informeren, vragen we u het onderstaande formulier zo compleet mogelijk in te vullen. Wij sturen u dan een gepersonaliseerd informatiepakket op basis van uw specifieke situatie. Tevens ontvangt u een niet-verbindende kostenraming. Als u het formulier heeft verstuurd, krijgt u de mogelijkheid om één of meerdere foto's bij te voegen. De foto's helpen ons bij het maken van de risicoanalyse. Niet onbelangrijk, deze eerste kennismaking met de PB is geheel vrijblijvend en kostenloos. U zit dus nergens aan vast! Maakt u liever geen gebruik van dit formulier, kunt u ons natuurlijk ook een email sturen (info@paddobestrijding.nl).

Contact gegevens
Naam
Email adres

Omvang perceel
Oppervlakte m2
Vorm

Perceel ligging
Straat & nr
Postcode
Plaats

Type perceel
Voornamelijk gras
Voornamelijk bomen/struiken
Voornamelijk bloemperken/sierbeplanting
Gemengd

Zijn er reeds met zekerheid verboden paddenstoelen vastgesteld?
Ja
Nee

Zijn in aangrenzende percelen met zekerheid verboden paddenstoelen vastgesteld?
Ja
Nee

Wordt het perceel gebruikt voor de teelt van eetbare/rookbare gewassen?
Ja
Nee

Grenst het perceel aan een kinderspeelplaats?
Ja
Nee
Onbekend

Is het perceel vrij toegankelijk voor vogels?
Ja
Nee
Aanwezige boomsoorten (meerdere mogelijk)
Eik Beuk
Kastanje Den
Berk Anders, nl.

Opties
Informeer mij over de postcodekortingen
Informeer mij over PB's CO2 emissie reductieplan

Toelichting
Klik hier voor de uitleg en reden van deze grap